Lirik Lagu Malaysia Berjaya

Malaysia Berjaya

Malaysia Kita Sudah Berjaya
Aman Makmur Bahagia
Malaysia Abadi Selamanya
Berjaya Dan Berjaya
Berbagai Kaum Sudah Berikrar
Menjunjung Cita-cita
Satu Bangsa Satu Bahasa
Malaysia Berjaya
Dari Perlis Sampailah Ke Sabah
Kita Sudah Merdeka
Negara Makmur Rakyat Mewah
Kita Sudah Berjaya
Dengar Semboyan Kita Berjaya
Gemuruh Di Angkasa
Satu Bangsa Satu Negara
Malaysia Berjaya

Malaysia Kita Sudah Berjaya
Aman Makmur Bahagia
Malaysia Abadi Selamanya
Berjaya Dan Berjaya
Berbagai Kaum Sudah Berikrar
Menjunjung Cita-cita
Satu Bangsa Satu Bahasa
Malaysia Berjaya
Dari Perlis Sampailah Ke Sabah
Kita Sudah Merdeka
Negara Makmur Rakyat Mewah
Kita Sudah Berjaya
Dengar Semboyan Kita Berjaya
Gemuruh Di Angkasa
Satu Bangsa Satu Negara
Malaysia Berjaya